Duurzaamheid

De vier aannemers die de populieren kappen in de gemeente Den Haag zijn onder andere geselecteerd op de manier hoe zij het vrijkomende populierenhout op een duurzame manier verwerken. Op deze pagina vertellen twee aannemers meer over de duurzame maatregelen die zij nemen in relatie tot de verwerking van het populierenhout.

Jos Scholman
Duurzaamheid is al jaren een focuspunt binnen het bedrijf Jos Scholman en bedrijfsbreed zijn zij bezig met het minimaliseren van de uitstoot. Zo hebben zij een steeds schoner wagenpark en rijden de projectleiders vanaf volgend jaar allemaal met waterstofauto’s. In 2016 hebben zij als bedrijf ook de CO2-neutraal wisselbokaal gewonnen. Dit is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan het bedrijf dat de beste stappen zetten op het gebied van CO2-beperking. 

Het hout wat niet via het platform www.populierendenhaag.nl wordt kwijtgeraakt, verwerken zij op de volgende duurzame manieren:

  • Zij geven stammen weg aan Haagse sociale werkplaatsen die houtbewerking binnen hun programma aanbieden.
  • Van de vrijkomende takken worden in de natuur rondom Den Haag houtrillen gemaakt: een natuurlijke afzetting.
  • Alle overige takken versnipperen zij. De snippers worden bijvoorbeeld gebruikt onder rijplatenbanen bij andere werkzaamheden.
  • Alle overige stammen worden verwerkt in de papier- en spaanplaatindustrie, pallets en lucifers.

Niet alleen het vrijkomende hout wordt duurzaam verwerkt, ook de volgende maatregelen worden genomen tijdens de werkzaamheden:

  • Het werkvak wordt verlicht met vleermuisvriendelijke LED-verlichting.
  • De tijdelijke verkeerssituatie wordt op een aantal plekken aangeduid met duurzame bamboe verkeersborden.
  • Alle chauffeurs volgen de cursus ‘Het Nieuwe Draaien’. Hier leren zij hoe ze hun materieel duurzaam kunnen gebruiken. Zo is het beter om machines die langer dan twee minuten stilstaan, uit te zetten. 

GKB Groep
GKB Groep verwerkt het resterende vrijkomende populierenhout op de volgende manier:

  • De stammen van de dikste bomen gaan naar meubelmakers. Zij maken hier bijvoorbeeld tafelbladen van.
  • De overige stammen worden gebruikt om pallets van te maken.
  • Alle vrijkomende bladeren en takken worden op het werk direct versnipperd. Deze snippers worden afgevoerd en voor 75% gebruikt in de bio-industrie. De overige 25% wordt gebruikt in de houtvezelindustrie.

Ook bezit GKB Groep over een mobiele bomenzaag. Deze zaag kan door een wagen met trekhaak meegenomen worden naar elke locatie. Op deze manier kunnen op hoge snelheid planken worden gezaagd, zonder dat de boomstam verplaatst hoeft te worden. De bomenzaag zetten zij eenmalig in tijdens de kapwerkzaamheden. Zo kunnen geïnteresseerden in het Populierenhout direct een nette plank mee naar huis nemen!